Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie w Olsztynie są:

  • Dyrektor Szkoły – Anna Struk
  • Wicedyrektor – Agnieszka Kowalewska
  • Wicedyrektor – Dorota Hołubowska
  • Rada Pedagogiczna
  • Samorząd Uczniowski – Przewodnicząca Gabriela Olewniczak
  • Rada Rodziców – Przewodniczący Artur Kamiński

Kompetencje poszczególnych organów zamieszczone są w Statucie Szkoły.